DANH SÁCH SẢN PHẨM DO CÔNG TY TỰ CÔNG BỐ
TT
Tên Sản Phẩm
Số Công Bố
Thời Gian Công Bố
Chi Tiết
1
Cocktail Blue Margarita
035/CĐV/2018
27/07/2018
2
Cocktail Maitai
036/CĐV/2018
27/07/2018
3
Cocktail Margarita
033/CĐV/2018
27/07/2018
4
Cocktail Pina Colada
032/CĐV/2018
27/07/2018
5
Cocktai Singapore Sling
034/CĐV/2018
27/07/2018
6
Xốt Hạt Phỉ - Hazelnut Topping
038/CĐV/2018
26/07/2018
7
Xốt Trà Xanh - Green Topping
037/CĐV/2018
27/07/2018
8
Sirô Caramen
024/CĐV/2018
04/06/2018
9
Sirô Chanh
020/CĐV/2018
04/06/2018
10
Sirô Chanh Dây
025/CĐV/2018
04/06/2018
11
Sirô Hạt Dẻ
018/CĐV/2018
04/06/2018
12
Sirô Kiwi
021/CĐV/2018
04/06/2018
13
Sirô Sôcôla
023/CĐV/2018
04/06/2018
14
Sirô Vani
022/CĐV/2018
04/06/2018
15
Siro Viet Quat
015/2018/YTDN-TNCB
06/03/2018
16
Siro BAc Ha
014/2018/YTDN-TNCB
06/03/2018
17
Siro Dau
013/2018/YTDN-TNCB
06/03/2018
18
Siro Cam
012/2018/YTDN-TNCB
06/03/2018
19
Sinh To Nho Den
031/CDV/2018
15/06/2018
20
Siro Sau Rieng
029/CDV/2018
20/06/2018
21
Siro Hoa Hong
028/CDV/2018
20/06/2018
22
Siro Tra Sua Duong Den
026/CDV/2018
08/06/2018
23
Bo Hat Phi Cacao
027/CDV/2018
13/06/2018
24
Sirô Trà Sữa Trà Xanh
017/CĐV/2018
11/04/2018
25
Sirô Trà Sữa Khoai Môn
016/CĐV/2018
11/04/2018
26
Sirô Trà Sữa Dưa Lưới
015/CĐV/2018
11/04/2018
27
Sirô Trà Sữa Táo Xanh
014/CĐV/2018
11/04/2018
28
Sirô Trà Sữa Nho
013/CĐV/2018
11/04/2018
29
Sirô Trà Sữa Kiwi
012/CĐV/2018
11/04/2018
30
Sirô Trà Sữa Caramen
011/CĐV/2018
11/04/2018
31
Sirô Trà Sữa Sầu Riêng
010/CĐV/2018
11/04/2018
32
Sirô Trà Sữa Xoài
009/CĐV/2018
11/04/2018
33
Sirô Trà Sữa Sôcôla
008/CĐV/2018
11/04/2018
34
Sirô Trà Sữa Chanh Dây
007/CĐV/2018
11/04/2018
35
Sirô Trà Sữa Đào
006/CĐV/2018
11/04/2018
36
Sirô Trà Sữa Bạc Hà
005/CĐV/2018
11/04/2018
37
Sirô Trà Sữa Việt Quất
004/CĐV/2018
11/04/2018
38
Sirô Trà Sữa Cam
003/CĐV/2018
11/04/2018
39
Sirô Trà Sữa Dâu
002/CĐV/2018
11/04/2018
40
Mì Spaghetti
001/CĐV/2018
27/03/2018