ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Cập nhật tháng 05 năm 2024

  • Là thỏa thuận giữa người dùng website và Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng.
  • Trách nhiệm của Cánh Đồng Vàng là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.
  • Trách nhiệm của người dùng là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website canhdongvang.com.

  Cánh Đồng Vàng chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến người dùng, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục;
  Người dùng đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng website như được nêu bên dưới;
  Người dùng đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý các điều khoản này, người dùng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng;
  Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm người dùng bắt đầu truy cập vào website.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

  • Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Cánh Đồng Vàng đối với các đối tượng quyền thể hiện trên website canhdongvang.com

  Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Cánh Đồng Vàng hoặc bên thứ ba cấp phép cho Cánh Đồng Vàng. Bản quyền của Cánh Đồng Vàng được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ tiếng Anh “Copyright © 2023 Cánh Đồng Vàng. All Rights Reserved.”.
  Bất kỳ nội dung nào thuộc trang Web này về nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp… đều thuộc quyền sở hữu của Cánh Đồng Vàng và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
  Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Cánh Đồng Vàng là xâm phạm quyền của Cánh Đồng Vàng. Chúng tôi có quyền yêu cầu người dùng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

  • Mục đích

  Các thông tin được đăng tải trên website với mục đích làm lợi cho người tiêu dùng (cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm, thông tin dinh dưỡng và những chương trình khuyến mại của công ty…)
Cánh Đồng Vàng không có trách nhiệm đưa ra những lời khuyên hay dịch vụ về y tế. Các thông tin được hiển thị trên trang web này cũng không nhằm mục đích khám hay chữa bệnh. Qu‎ý vị nên đi khám bác sĩ để có những dịch vụ tư vấn chính xác, bao gồm cả những tư vấn về chế độ ăn hay chương trình tập luyện.

  • Quyền và trách nhiệm của Cánh Đồng Vàng

  Cánh Đồng Vàng có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với người dùng, người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.
  Cánh Đồng Vàng có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
  Cánh Đồng Vàng không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ người dùng nào tại Website này.
  Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát Cánh Đồng Vàng. Theo đó, Cánh Đồng Vàng không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang web.
  Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và cookie của người dùng có thể được sử dụng nội bộ để duy trì cho mục đích tiếp thị và giới thiệu các khách hàng/thành viên các dịch vụ bổ sung. Số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi Cánh Đồng Vàng khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. Cánh Đồng Vàng không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ.
  Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người dùng đưa lên trang trang web đều không được xem là thông tin mật, và Cánh Đồng Vàng được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Đặc biệt, Cánh Đồng Vàng được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà người dùng đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm. Cánh Đồng Vàng không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
  Người dùng phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà người dùng gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người dùng; điều đó có nghĩa Cánh Đồng Vàng sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
  Cánh Đồng Vàng không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu người dùng gửi.

Điều khoản sử dụng COOKIE

  Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của người dùng đến máy chủ của Cánh Đồng Vàng khi người dùng truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của người dùng. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. Cánh Đồng Vàng dùng cookie để tiện cho người dùng sử dụng website và truyển tải những nội dung, thông điệp liên quan đến nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dùng. Trình duyệt của người dùng có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của người dùng trên website. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của Cánh Đồng Vàng là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus.
  Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng website của người dùng, lập báo cáo về các hoạt động trên website cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của người dùng với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Người dùng có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn người dùng sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang website này, người dùng đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về việc sử dụng theo cách thức và các mục đích nêu trên.

  • Quyền và trách nhiệm của người dùng

  Cánh Đồng Vàng cho phép người dùng xem, chiết xuất thông tin trên webisite (in, tải,…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “©2023 Copyright by Cánh Đồng Vàng.”
  Người dùng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Cánh Đồng Vàng.
  Người dùng nhận thức rõ và chấp nhận rằng Cánh Đồng Vàng /các đơn vị trực thuộc/ NPP /nhân viên Cánh Đồng Vàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người dùng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
  Nếu người dùng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất người dùng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Website.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI

  Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam
  Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
  Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Cánh Đồng Vàng và người dùng liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Cánh Đồng Vàng có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên trang web và chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của thông báo này. Người dùng nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.