THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật tháng 05 năm 2024

  Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm về dữ liệu cá nhân của bạn và về việc dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào, và chúng tôi muốn bạn tin rằng Cánh Đồng Vàng rất cẩn trọng trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về Quyền Riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu về loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và những gì chúng tôi sẽ thực hiện với dữ liệu cá nhân.
  Khi bạn đọc Thông báo của chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng Thông báo của chúng tôi áp dụng đối với Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng.
  Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi.
  Bạn có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích kể cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Xem bạn có các quyền gì và có thể thực hiện các quyền đó như thế nào tại đây.

Về kiểm soát dữ liệu

  Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi website canhdongvang.com đều chịu sự kiểm soát của  Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng.
  Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng đối với dữ liệu cá nhân do Cánh Đồng Vàng thu thập liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Trong Thông báo này, dẫn chiếu đến đến “Cánh Đồng Vàng” nghĩa là Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng và bất kỳ công ty nào trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc sở hữu và/hoặc chịu kiểm soát của Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng mà bạn đang tương tác.
  Thông báo về Quyền Riêng tư này cũng áp dụng đối với nội dung tiếp thị của Cánh Đồng Vàng, kể cả các chào bán và các mẫu quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của Cánh Đồng Vàng, mà chúng tôi (hoặc một nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi) gửi cho bạn trên các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba dựa trên thông tin sử dụng trang web của bạn. Các trang web của bên thứ ba này nói chung có Thông báo các Điều khoản và Điều kiện về Quyền Riêng tư của riêng các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc Thông báo các Điều khoản và Điều kiện về Quyền Riêng tư đó trước khi sử dụng các trang web đó.

Về dữ liệu cá nhân được thu thập

  Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
  Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ việc bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông qua việc đăng ký nhận bản tin và liên hệ trực tiếp trên website.
  Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Cánh Đồng Vàng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân này với các công ty khác thuộc Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng và sử dụng dữ liệu cá nhân này theo cách thức phù hợp với Thông báo về Quyền Riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân này với thông tin khác để cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.
  Hầu hết các trang web của Cánh Đồng Vàng được thiết kế dành cho người trưởng thành sử dụng. Trong trường hợp một trong số các trang web của chúng tôi là dành cho nhóm đối tượng nhỏ hơn sử dụng, chúng tôi sẽ phải có được sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định trước khi chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Về sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

  Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số ít các mục đích cụ thể. Ví dụ, để xử lý các phản hồi của bạn, để đánh giá và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào, để phát triển và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ, các phương pháp truyền thông của chúng tôi và chức năng của các trang web của chúng tôi, để cung cấp các sản phẩm, thông tin truyền thông mang tính cá nhân hóa và quảng cáo định hướng đối tượng cũng như các đề xuất sản phẩm cho bạn.
  Chúng tôi cũng tạo ra các hồ sơ bằng cách phân tích thông tin về hành vi lướt web, tìm kiếm thông tin và các tương tác của bạn với các truyền thông thương hiệu của chúng tôi bằng cách xây dựng các phân khúc (tạo ra các nhóm có một số đặc điểm chung) và bằng cách đưa dữ liệu cá nhân của bạn vào một hoặc nhiều phân khúc.
  Chúng tôi thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây: 

  • Để xử lý các phản hồi của bạn, nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm của chúng tôi, để cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về sản phẩm, xử lý các thắc mắc và yêu cầu của bạn, đánh giá và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào; 
  •  Xử lý và trả lời các câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với bạn để trả lời các câu hỏi và/hoặc yêu cầu của bạn; 
  • Để phát triển và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ, các phương pháp truyền thông của chúng tôi và chức năng của các trang web của chúng tôi; 
  • Cho mục đích của các cuộc thi hoặc các khuyến mãi mà bạn đã đăng ký; 
  • Để chuyển thông tin cho bạn và quản lý việc bạn đăng ký và/hoặc đồng ý đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin truyền thông khác của chúng tôi; 
  • Để quản lý nhu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi liên quan đến việc bạn tham gia các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động hoặc đề nghị khuyến mãi của chúng tôi; 
  • Để xác thực danh tính của các cá nhân liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác; 
  • Cho mục đích đào tạo nội bộ và bảo đảm chất lượng; 
  • Để thấu hiểu và đánh giá các quan tâm, mong muốn, và nhu cầu luôn thay đổi của người tiêu dùng, để cải tiến trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của chúng tôi, và/hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
  • Để cung cấp các sản phẩm, thông tin truyền thông mang tính cá nhân hóa và quảng cáo định hướng nhắm đối tượng cũng như đề xuất sản phẩm cho bạn. 

  Khi chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được trình bày ở trên hoặc cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoặc vào thời điểm thu thập.
  Khi thích hợp, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp bạn đã chấp thuận đối với các hoạt động xử lý, bạn có quyền rút lại chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. 

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

  Cánh Đồng Vàng rất xem trọng an ninh dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc tiết lộ.
  Các biện pháp của chúng tôi bao gồm triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập phù hợp, đầu tư vào Năng lực An toàn Thông tin mới nhất để bảo vệ môi trường công nghệ thông tin mà chúng tôi sử dụng, và bảo đảm chúng tôi mã hóa, ký hiệu hóa và ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân bất kỳ khi nào có thể.
  Việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được cho phép giữa các nhân viên và đại diện của chúng tôi trên cơ sở cần phải biết và tuân theo các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng khi dữ liệu được xử lý bởi các bên thứ ba. 

Về thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn

  Dữ liệu của bạn cũng có thể được lưu giữ để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến trải nghiệm của bạn với chúng tôi và để bảo đảm rằng bạn nhận được bất kỳ phần thưởng khách hàng thân thiết nào mà bạn được hưởng.
  Chúng tôi bảo lưu dữ liệu có thể nhận diện mà chúng tôi thu thập trực tiếp cho mục đích xác định đối tượng mục tiêu trong thời gian ít nhất có thể, sau đó chúng tôi sử dụng các biện pháp để xóa bỏ vĩnh viễn dữ liệu đó.
  Chúng tôi sẽ chủ động rà soát dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và bảo đảm xóa dữ liệu cá nhân đó, hoặc trong một số trường hợp, ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân đó, khi không còn cần thiết phải lưu giữ dữ liệu cá nhân đó cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, mục đích kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. 

Về liên hệ với Cánh Đồng Vàng

  Bạn có thể liên hệ với Nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng tại địa chỉ 7 Đường số 5, KP4, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, hoặc bằng thư điện tử (email).
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Thông báo về Quyền Riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu của Cánh Đồng Vàng hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về một hành vi có khả năng xảy ra vi phạm pháp luật về quyền riêng tư, vui lòng gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi.

Về cập nhật thông báo này

  Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Quyền Riêng tư này khi cần thiết để phản ánh phản hồi của khách hàng và các thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng tải các thay đổi đối với thông báo này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của Thông báo này. Nếu các thay đổi đó có tính chất đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo dễ nhận thấy hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo qua thư điện tử về các thay đổi của Thông báo về Quyền Riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ các phiên bản trước của Thông báo về Quyền Riêng tư này để bạn xem xét.