Hệ thống phân phối

Danh sách cửa hàng

TP Đà Nẵng

Công ty TNHH XNK Bạc Hà Xanh

49 Nguyễn Trác, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363818624

Nhóm sản phẩm: Nước

Công ty TNHH Xuân Hà Food

138 Kỳ Đồng, Thanh Khê, Đà Nẵng

Số điện thoại: 093 569 34 79

Nhóm sản phẩm: Nước

Hoài Giang Xanh

39 Nguyễn Đình Tứ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0763763567

Nhóm sản phẩm: Thực phẩm

MOONMILK Bắc Mỹ Phú

136 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0904 566 006

Nhóm sản phẩm: Thực phẩm

MOONMILK Phước Mỹ

116 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0935 966 479

Nhóm sản phẩm: Thực phẩm

MOONMILK Mỹ An

Lô 21-22 Trần Bạch Đằng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905 176 066

Nhóm sản phẩm: Thực phẩm