[HTV9] Trải Nghiệm Tuyệt Vời Đến Từ Sự Sáng Tạo


Cảm ơn những người bạn đồng hành đã đến tham dự workshop tháng 4 của Golden Farm. Hẹn gặp lại tại Sự Kiện Pha Chế Tháng 5 “REPLY 8X, 9X”!