Sản Phẩm

Golden Farm

Sinh Tố Chanh Dây
500ml | 1L | 22Kg

63.000 
Golden Farm
Golden Farm

Sinh Tố Đào
500ml | 1L | 22Kg

63.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dâu
500ml | 1L | 22Kg

60.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dâu Tằm
1L | 22Kg

122.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dưa Lưới
1L

116.000 
Golden Farm
Golden Farm

Sinh Tố Kiwi
500ml | 1L | 22Kg

66.000 
Golden Farm

Sinh Tố Mãng Cầu
500ml | 1L | 22Kg

72.000 
Golden Farm

Sinh Tố Nha Đam
1L

116.000 
Golden Farm

Sinh Tố Nho Đen
1L | 22Kg

122.000 
Golden Farm

Sinh Tố Ổi Hồng
1L | 22Kg

122.000 
Golden Farm

Sinh Tố Phúc Bồn Tử
500ml | 1L | 22Kg

72.000 
Golden Farm

Sinh Tố Thơm
1L | 22Kg

122.000 
Golden Farm

Sinh Tố Vải
1L | 22Kg

135.000 
Golden Farm

Sinh Tố Việt Quất
500ml | 1L | 22Kg

75.000