Sản Phẩm

Golden Farm

Sinh Tố Chanh Dây
500ml | 1L | 22Kg

63.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Chanh Dây
1L

94.000 
Golden Farm
Golden Farm

Sinh Tố Đào
500ml | 1L | 22Kg

63.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Đào
1L

91.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dâu
500ml | 1L | 22Kg

60.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Dâu
1L

91.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dâu Tằm
1L | 22Kg

122.000 
Golden Farm

Sinh Tố Dưa Lưới
1L

116.000 
Golden Farm
Golden Farm

Sinh Tố Kiwi
500ml | 1L | 22Kg

66.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Kiwi
1L

110.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Mãng Cầu
1L

106.000 
Golden Farm

Sinh Tố Mãng Cầu
500ml | 1L | 22Kg

72.000 
Golden Farm
Golden Farm

Sinh Tố Nha Đam
1L

116.000