Sản Phẩm

Hush

Sirô Bạc Hà
750ml

133.000 
Golden Farm

Sirô Bạc Hà
1L | 2L | 26Kg

99.000 
Mama Rosa

Sirô Bạc Hà
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Cam
700ml

64.000 
Golden Farm

Sirô Cam
520ml | 1L | 2L | 26Kg

56.000 
Mama Rosa

Sirô Caramen
700ml

64.000 
Golden Farm

Sirô Caramen
520ml | 1L | 2L | 26Kg

56.000 
Hush

Sirô Caramen
750ml

133.000 
Hush

Sirô Chanh
750ml

133.000 
Mama Rosa

Sirô Chanh
700ml

64.000 
Golden Farm

Sirô Chanh
520ml | 1L | 2L | 26Kg

56.000 
Golden Farm

Sirô Chanh Dây
520ml | 1L | 2L | 26Kg

56.000 
Mama Rosa

Sirô Chanh Dây
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Đào
700ml

64.000 
Golden Farm

Sirô Đào
520ml | 1L | 2L | 26Kg

56.000 
Hush

Sirô Đào
750ml

133.000