Sản Phẩm

Golden Farm

Xốt Topping Caramel
400g | 630g | 2,5Kg

71.000 
Golden Farm

Xốt Topping Dâu
400g | 630g

71.000 
Golden Farm

Xốt Topping Matcha
400g | 630g | 2,5Kg

86.000 
Golden Farm

Xốt Topping Sôcôla
400g | 630g | 2,5Kg

71.000