Golden Farm

Golden Farm

Bơ Đậu Phộng Hạt
170g | 340g | 510g | 20kg

35.000 
Golden Farm

Bơ Đậu Phộng Mịn
170g | 340g | 510g | 5kg | 20kg

35.000 
Golden Farm

Bơ Hạt Phỉ Cacao
170g | 340g | 5kg | 20kg

44.000 
Golden Farm

Bơ Matcha
170g | 340g

36.000 
Golden Farm

Mì Spaghetti
500g

31.000 
Golden Farm

Mì Spaghetti Zip
500g | 5kg

38.000 
Golden Farm

Mứt Cam
210g | 450g | (14g x 20) | (30g x 3) | 5kg

32.000 
Golden Farm

Mứt Dâu
(14g x 20) | (30g x 3) | 210g | 450g | 5kg

32.000 
Golden Farm

Mứt Dâu Tằm
210g | 450g | 5kg

32.000 
Golden Farm

Mứt Nho
210g | 450g

32.000 
Golden Farm

Mứt Phúc Bồn Tử
210g | 450g | 5kg

32.000 
Golden Farm

Mứt Thơm
210g | 450g | 5kg

32.000 
Golden Farm

Mứt Việt Quất
(30g x 3) | 210g | 450g | 5kg

32.000 
Golden Farm

Nước Cốt Bưởi
500ml | 800ml

81.000 
Golden Farm

Nước Cốt Chanh Dây
500ml | 800ml | 26Kg

81.000 
Golden Farm

Nước Cốt Đào
500ml | 800ml | 26Kg

78.000