Mama Rosa

Mama Rosa

Bơ Đậu Phộng Mịn
170g | 340g

30.000 
Mama Rosa

Bơ Hạt Phỉ Cacao
170g | 340g

35.000 
Mama Rosa

Mứt Cam
450g | 3Kg | 5kg

47.000 
Mama Rosa

Mứt Dâu
450g | 3Kg | 5kg

47.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Chanh Dây
1L

94.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Ổi Hồng
1L

100.000 
Mama Rosa

Sinh Tố Vải
1L

110.000 
Mama Rosa

Sirô Bạc Hà
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Caramen
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Chanh
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Chanh Dây
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Đào
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Dâu
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Dừa
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Dưa Hấu
700ml

64.000 
Mama Rosa

Sirô Dưa Lưới
700ml

64.000