[WORKSHOP] Tổng Kết Tháng 3 Với Chủ Đề “CHANH STORIES”


Sự kiện Pha chế tháng 3 khép lại, mở ra nhiều nội dung bổ ích cho tháng 4 với chủ đề “Fruit Swirl Stories”. Cảm ơn khách mời đã đến tham dự.